Przeglądy Budowlane - okresowa kontrola budowlana, okresowa kontrola obiektów budowlanych
Cennik

Wszystkie ceny są cenami umownymi i podlegają negocjacjom (w zależności od ilości kontrolowanych obiektów w danej firmie, oraz umów i rabatów). Wszystkie przeglądy budowlane wykonywane są przez Rzeczoznawców Budowlanych posiadających Państwowy tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego w odpowiedniej specjalizacji.

  • Przegląd budynku / obiektu budowlanego jednoroczny (budowlany i sanitarny) – przykładowa cena w tabeli
  • Przegląd budynku / obiektu budowlanego pięcioletni (budowlany i sanitarny) do ustalenia telefonicznie
  • Przegląd budynku jednoroczny / obiektu budowlanego 2 razy do roku (budowlany i sanitarny ) – przykładowa cena w tabeli
  • Przegląd wentylacji mechanicznej wraz z pomiarami – wycena w zależności od ilości punktów pomiarowych oraz funkcji obiektu – do ustalenia telefonicznie
  • Przegląd instalacji gazowej wraz z sprawdzeniem szczelności – cena do ustalenia telefonicznie
  • Przegląd instalacji wentylacji grawitacyjnej wraz z pomiarami – cena do ustalenia telefonicznie
  • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami – wycena w zależności od ilości punktów pomiarowych oraz funkcji obiektu (do ustalenia telefonicznie)
  • Przegląd stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów – cena do ustalenia telefonicznie
  • Kontrola w zakresie oceny efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych – cena do ustalenia telefonicznie

Przykładowe ceny za przegląd ogólnobudowlany (tj. przegląd budowlany i sanitarny) dotyczy wyceny pojedynczego obiektu

Przy większej ilości obiektów cena jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta

Ze względu na bardzo dużą ilość wykonywanych przeglądów budynków i obiektów budowlanych  uprzejmie informujemy, że Rada FSNT NOT w Białymstoku nie podejmuje się wykonywania przeglądów pojedynczych (w ilości 1-3) obiektów niskopowierzchniowych poza woj. podlaskim / mazowieckim

Jednocześnie w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące realizacji przeglądów na rok bieżący udzielamy każdorazowo do dnia 30 stycznia.

Wszystkim Państwu przypominamy, że przeglądy wynikające z Art. 62 Prawo Budowlane ust. 1 pkt. 1, pp. a), b);  pkt. 2, oraz analogicznie w pkt. 3 w zakresie, o którym mówi pkt.1 a), b) MUSZĄ wykonywać osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach w tym dla kontroli elementów konstrukcyjnych budynku uprawienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, a dla elementów sanitarnych w obiekcie osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych **

Posiadanie wyłącznie uprawnień w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nie upoważnia do przeprowadzania okresowej kontroli wszystkich elementów budynku (w tym kontroli instalacji c.o, c.wu, z.w.u., kan oraz urządzeń służących ochronie środowiska) i nie jest zgodne z Art. 62 Prawo Budowlane

m2 powierzchni zabudowy ( dachu)
Cena netto za przegląd (budowlany i sanitarny)
50 – 500 1 zł za m2
600 – 1000 600 zł za obiekt
1001 – 2000 700 zł za obiekt
2001 – 3000 780 zł za obiekt*
3001 – 8000 900 zł za obiekt*
8001 – 20000 0,25 zł za m2*
20001 – 25000 0,20 zł za m2*
25001 – 40000 0,18 zł za m2*
40001 - 0,15 zł za m2*

* cena za dwa przeglądy wykonywane do 31 maja i 30 listopada

** Art. 104 Prawo Budowlane :  deklaruje poszanowanie praw nabytych. Zatem uprawnionymi do dokonywania okresowych kontroli będą również osoby, które nabyły wymagane kwalifikacje przed wejściem w życie obecnie obowiązujących przepisów. Uprawnienia budowlane określają w chwili ich nadania zakres uprawnień oraz elementów i rodzaju budynków, budowli jak i ich wielkości jakie mogę być kontrolowane przez osoby posiadające dane uprawnienia budowlane.

Przykładowe ceny w tabeli są aktualne na rok 2023. Podane ceny nie zawierają kosztów dojazdu, oraz pobytu poza woj. podlaskim. Pełna wycena wykonania kontroli dostępna po przesłaniu drogą e-mail lub faksem zakresu kontroli, ilości obiektów oraz ich lokalizacji.


loga
Aleksander de Silva, Białystok, NOT, Przeglady Budowlane i orzeczenia techniczne, opinie i oceny techniczne, nadzory inwestorskie, przeglądy obiektów budowlanych, kosztorysowanie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kontrole budów, projekty remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych, ekspertyzy. Rzeczoznawstwo i obsługa inwestycji.